Formsprutning

Våra formsprutningsmaskiner har

en slutkraft på 30-1080 tn. Vi tillverkar

termoplast- och härdplastprodukter

vars styckevikt är 1-5000 g.

Montering

Vi utför många olika typer av

monteringsarbeten, exempelvis helt

automatiserade eller komplexa

manuella monteringsarbeten.

Tryck

Vi erbjuder våra kunder tampotryck

och screentryck. Tryck av plastprodukter

kan erbjudas som vidareförädling eller

som ett helt eget arbetsmoment.

Vi betjänar våra kunder inom produktutveckling, tillverkning av formsprutade och formpressade plastprodukter, montering och efterbearbetning av produkten.

Vår strategi är att kontinuerligt följa med utvecklingen inom branschen och utveckla våra egna bearbetnings- och produktionsmetoder samt vårt kunnande.

Oy Österberg Ab är ofta delaktiga i kundens utvecklingsprojekt redan från idé-fasen. Genom att ta ansvar redan från start kan vi på ett effektivt sätt säkerställa kvaliteten under hela tillverkningsprocessen.

Vårt ledningssystem har auditerats och uppfyller standarderna ISO 9001 och ISO 14001, vilket är ett bevis på vår strävan efter hög kvalitet och miljömedvetenhet. Enligt vårt tänkande innebär kvalitet förutom kvalitet inom produktionen även kvalitet genom hela processen från försäljning till överlåtelse av produkt.