Oy Österberg Ab har specialiserat sig på formsprutning av tekniskt avancerat formgods i olika förekommande termoplaster och härdplaster.

 

Produktutvecklingen och tillverkningen av våra tekniskt krävande plastkomponenter, som framställs i flera faser, förutsätter kontinuerlig uppdatering om nyheter och innovationer inom branschen, samt fortsatt utveckling av kunnande, produktionsmetoder och produktionsanläggningar.

 

Vår maskinpark består av över fyrtio formsprutningsmaskiner. De maskiner som används i vår produktion har en slutkraft på 30-1080 tn. Vi tillverkar tusentals olika plast komponenter i termoplast- och härdplast vars styckevikt är 1-5000 g.

 

I våra tillverkningsenheter har vi verktygsavdelningar för reparation, service och ändring av befintliga verktyg.

 

För att kunna tillhandahålla en hög effektivitet, flexibilitet och korta ledtider, arbetar vi ständigt med att effektivisera vår produktion, till exempel genom att öka på automationsgraden.

Kontakt