Ruiskupuristus

Ruiskupuristuskoneemme ovat

sulkuvoimaltaan 30-1080 tn.

Valmistamme kesto- ja kertamuoviosia

joiden kappalepainot ovat 1-5000 g.

Osakokoonpano

Teemme useita eri tyyppisiä

kokoonpanotöitä, esimerkiksi kokonaan

automatisoituja tai täysin käsin tehtyjä

vaativia kokoonpanoja.

Painatukset

Tarjoamme asiakkaillemme tampopaino

ja silkkipaino menetelmiä.

Muovituotteiden painatukset tarjoamme

jatkojalustuksena tai vaihtoehtoisesti

ihan omana työvaiheena.

Palvelemme asiakkaitamme tuotekehityksessä, muotinvalmistuksessa, muovin puristuksessa, kokoonpanossa ja tuote viimeistelyssä.

Oy Österberg Ab on usein mukana asiakkaan kehityshankkeessa jo ideavaiheessa. Ottamalla vastuuta alusta alkaen, voimme tehokkaasti varmistaa koko valmistusprosessin laadun.

Strategiamme on jatkuvasti seurata alan kehitystä ja kehittää omia työstö- ja tuotantomenetelmiämme sekä osaamistamme.

Toimintamme on auditoitu ja täyttää ISO 9001 ja ISO 14001 standardit joka osoittaa pyrkimyksemme korkeaan laatuun ja ympäristön hoitoon. Tämä tarkoittaa laatua tuotannossamme koko tuotantoprosessin aikana, myynnistä tilaajalle.