Montering

Vår egen planering och framställning av formsprutningsverktyg garanterar att våra kunder får fullständig service och ett kostnadseffektivt slutresultat.

 

Vi utför många olika typer av monteringsarbeten, exempelvis helt automatiserade eller komplexa manuella monteringsarbeten. För att kunna tillhandahålla en hög effektivitet, flexibilitet och korta ledtider, arbetar vi ständigt med att effektivisera vår produktion, till exempel genom att öka på automationsgraden.

 

För t.ex. elindustrin erbjuder vi lösningar för montering av plast- och metallkomponenter.

 

Vi erbjuder monteringsarbeten till slutproduktförpackning. Vi strävar alltid efter den mest kostnadseffektiva lösningen, genom automationsmontering eller manualmontering.