Tryck

Oy Österberg Ab utför även tryck på plastprodukter.

Vi erbjuder våra kunder tampotryck och screentryck. Tryck av plastprodukter kan erbjudas som vidareförädling av formsprutade plastkomponenter eller som eget arbetsmoment.

 

TAMPOTRYCK

Med tampotryck fås stor detaljrikedom med god kvalitet. Metoden används framförallt för märkning av produkter med böjda ytor.

 

SCREENTRYCK

Screentryck ger mycket god hållbarhet och torktiden är kort.

 

För mera information, kontakta oss!

Kontakt